Wie zijn wij?

CoMensha, Coördinatiecentrum Mensenhandel, is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die andere organisaties faciliteert met gegevens, kennis en signalen op het gebied van mensenhandel. Zo nodig zetten we aan tot actie. Binnen een (inter)nationaal veld werken we samen met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een grove inbreuk op de integriteit van de verhandelde persoon. Ons handelen is daarom altijd uit het oogpunt van de belangen van de slachtoffers, zij die bloot staan aan uitbuiting.

CoMensha heeft veel kennis op het gebied van registratie, opvang, hulpverlening, ketensamenwerking, juridische trajecten en voorlichting. We hebben een coördinerende rol bij de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel, signaleren knelpunten en reiken oplossingen aan. Centraal in onze effectieve aanpak van mensenhandel staan: goede samenwerking en het verbinden van alle betrokken partijen.

Ons doel: meewerken aan een wereld waar mensenhandel tot het verleden behoort!

Deel dit →


recente tweet

kom in actie,stuur een ecard