Sluit je ogen niet voor mensenhandel

Denk jij wel eens na over uitbuiting en mensenhandel? Het komt vaker voor dan je denkt. CoMensha staat graag samen met jou stil bij de mensonterende gevolgen van mensenhandel.
Onzichtbaar. Dat zijn de slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Opgesloten, onderbetaald en helemaal alleen. Niemand die ze ziet.

CoMensha maakt mensenhandel zichtbaar. Sluit je ogen niet voor mensenhandel en steun onze actie: Word vriend(in) op Facebook, download de picbadge of stuur onze e-cards door. De slachtoffers verdienen onze aandacht!

Wil je meer informatie over mensenhandel? Ga naar www.comensha.nl. Voor vragen, stuur een e-mail naar sluitjeogenniet@comensha.nl.


stop de onzichtbaarheid


recente tweet

kom in actie,stuur een ecard